Vi installerar avfuktare i:
Krypgrunder, Vindar, Arkiv, Ishallar, Badanläggningar, Datahallar, Källare, Flerfamiljshus, Industrihallar, Tält.

Torpargrund

KRYPGRUNDSAVFUKTARE

Är en avfuktare som används för krypgrunder. Den är till för att minska fukt och förhindra eller ta bort mögelangrepp samt lukt och är i drift bara när den behövs, alltså när det är för hög luftfuktighet i grunden.

Så här ser det ut i krypgrunden hemma hos Anneli Westerlund efter att vi installerade en avfuktare. Anneli hade problem med för hög luftfuktighet i grunden och där med stor risk för mögel angrepp samt hussvamp.

Reklam kopia2

 

logopr01

kontakt
Per Hahne
Tel: 070-250 06 51
E-post: per@pr2byggkonsult.se

De flesta typer av krypgrunder är i farozonen

När fukthalten överstiger 65 procent bildas lätt mögel.

Krypgrunden utsätts för hög relativ fuktighet en stor del av året. Därför är risken för fuktproblem i utelufts ventilerade grunder hög.

På vissa hus och grunder får man problem redan efter kort tid, andra efter många år. Men alla hus med krypgrunder ligger i farozonen.

Orsaken till problemet är i huvudsak fuktig uteluft som kommer in i grunden genom ventiler och avdunstning från marken.

En krypgrund behöver kontrolleras minst en gång per år, för att säkerställa att allt är i sin ordning. Ägare till hus med krypgrund säger ibland att de inte har några problem, men tänker då inte på att man säkert har ändrat på förutsättningarna för huset via t.ex. tilläggsisolering eller att man ändrat värmesystemet.

Reklam kopia2

Denna bild beskriver principen på hur en avfutkare arbetar

Installera en avfuktare

Är ett billigt sett att komma undan problemet. Samt drar lite energi
Ca: 800-1200 KW/år beroende på hur stor grunden samt fukt påkänningen är

mobile-banner

munters-logo