Vi installerar avfuktare i:
Krypgrunder, Vindar, Arkiv, Ishallar, Badanläggningar, Datahallar, Källare, Flerfamiljshus, Industrihallar, Tält.

Retur & reklamation

Transportskador

Vi på PR1 Avfuktningskontroll AB tar ansvar för varor som har skadats eller kommer bort i transporten.
Om du upptäcker att varan är skadat i transporten eller på något annat sätt så måste du kontakta oss inom en rimlig tid, dock inom 2 månader. Upptäcker du att varan är skadad på något sätt så kontakta vår kundservice på 070-2500651.

Byte och returer

Är du inte nöjd med något du beställt har du 14 dagars ångerrätt efter det att du mottagit varan, förutsatt att varan inte varit använd. Ångerrätt gäller allt i butiken. Du står själv för returportot när du skickar tillbaka en vara.

Reklamation

Om en vara är felaktig eller felexpedierad ska du så snart som möjligt kontakta lennart@pr2byggkonsult.se och ange felet, så får du information om hur du ska gå tillväga.
Vi står för kostnaden vid dessa returer.
Transportskada ska anmälas till utlämningsstället så snart skadan upptäcks.

Villkor vid köp

För att handla på www.pr2byggkonsult.se måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande.

Sekretess

Företagets namn tar ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig som kund. Uppgifterna används för att vi ska kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte. Ingen obehörig har tillgång till vårt kundregister och uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om hur dina personuppgifter används. Begäran skickas till din@epostadress.se.

Företagets namn tar inte ansvar för lösenord som hamnat i orätta händer. Eventuella falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls. Vi kommer vid dessa tillfällen bistå Polisen i utredningsarbetet med nödvändig information.

Force majeure

Vi anser oss befriade från förpliktelsen att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer samt jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses eller undvikas.

Övrigt

Vid eventuell tvist kommer PR2 Byggkonsult 2 att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag.

Kundservice

Vid eventuella frågor eller för mer information, kontakta:
Ovabacksgattu 46, 793 70 Tällberg

per@pr1avfuktning.se
070-2500651