Vi installerar avfuktare i:
Krypgrunder, Vindar, Arkiv, Ishallar, Badanläggningar, Datahallar, Källare, Flerfamiljshus, Industrihallar, Tält.

Krypgrund

Avfuktning krypgrund

Avfuktning krypgrund – Är en avfuktare som används för krypgrunder. Den är till för att minska fukt och förhindra eller ta bort mögelangrepp samt lukt och är i drift bara när den behövs, alltså när det är för hög luftfuktighet i grunden.

Så här ser det ut i krypgrunden hemma hos Anneli Westerlund efter att vi installerade en avfuktare. Anneli hade problem med för hög luftfuktighet i grunden och där med stor risk för mögel angrepp samt hussvamp.
Reklam kopia2

Avfuktning krypgrund

Ordet krypgrund i en fastighetsbeskrivning hos en mäklarfirma kan lätt få en eventuell köpare att bli obekväm. Det är allmänt känt att hus med krypgrund ofta drabbas av fuktskador. Faktum är att de flesta hus som är byggda med krypgrund är i riskzonen för fuktskada. Men för dig som husägare behöver en krypgrund inte vara någon anledning till oro idag. Fenomenet är väl känt och det har utvecklats effektiva metoder och krypgrundsavfuktare för att få bukt med detta problem. Så länge du har ett system som varnar och sätts igång när luftfuktigheten i krypgrunden blivit för hög kan du sova gott om natten. Låt heller inte en krypgrund hindra dig från att köpa drömhuset!

Kontakt för avfuktning av krypgrund i Stockholm

Per Hahne
Tel: 070-250 06 51
E-post: per@pr1avfuktning.se

De flesta typer av krypgrunder är i farozonen

När fukthalten överstiger 65 procent bildas lätt mögel. Krypgrunden utsätts för hög relativ fuktighet en stor del av året. Därför är risken för fuktproblem i utelufts ventilerade grunder hög. På vissa hus och grunder får man problem redan efter kort tid, andra efter många år. Men alla hus med krypgrunder ligger i farozonen. Orsaken till problemet är i huvudsak fuktig uteluft som kommer in i grunden genom ventiler och avdunstning från marken.

Krypgrundskontroll

En krypgrund behöver kontrolleras minst en gång per år, för att säkerställa att allt är i sin ordning. Ägare till hus med krypgrund säger ibland att de inte har några problem, men tänker då inte på att man säkert har ändrat på förutsättningarna för huset via t.ex. tilläggsisolering eller att man ändrat värmesystemet.

Reklam kopia2
Denna bild beskriver principen på hur en avfutkare arbetar

Installera en avfuktare

Är ett billigt sett att komma undan problemet. Samt drar lite energi Ca: 800-1200 KW/år beroende på hur stor grunden samt fukt påkänningen är