Vi installerar avfuktare i:
Krypgrunder, Vindar, Arkiv, Ishallar, Badanläggningar, Datahallar, Källare, Flerfamiljshus, Industrihallar, Tält.

Hem

kampanj

Förhindra lukt samt mögel med hjälp av en krypgrundsavfuktare

I Sverige finns det ett stort antal villor med krypgrund som har fukt och mögelskador. Krypgrunden är en mycket vanlig grundkonstuktion i nyproduktion av små hus i Sverige i dag, främst för att det är enkelt att bygga så, samt att det är kostnadseffektivt. En mögelskadad husgrund påverkar inte bara grundkonstruktionen utan även inomhusklimatet.

Fuktskador i grunden uppfattas oftast som dålig lukt inomhus av de som bor i fastigheten. Vi som arbetar med avfuktning får ofta höra att det luktar ”landställe”. Med en installation av en krypgrundavfuktare från Munters slipper man detta problem.

De flesta typer av krypgrunder är i farozonen

Problemet med dagens krypgrunder är att man försöker efterlikna gamla beprövade konstruktioner. Detta fungerar inte med dagens teknik och nya material. Idag tätar man bjälklaget för att energieffektivisera med påföljd att grunden blir kall och där igenom fuktig via avdunstningen från marken och när varmluft utifrån kommer in via ventilerna under sommarhalvåret. Detta medför i vissa fall mögel samt röta. När fukthalten överstiger 65 procent bildas lätt mögel.

På vissa hus och grunder får man problem redan efter kort tid, andra efter många år. Men alla hus med krypgrunder ligger i farozonen.

En krypgrund behöver kontrolleras minst en gång per år, för att säkerställa att allt är i sin ordning. Ägare till äldre hus med krypgrunder säger ibland att de inte har några problem. En tänkbar orsak i gamla hus är att man ändrat på förutsättningarna för huset via t.ex. Tilläggsisolering eller att man ändrat värme systemet. Även klimatet i Sverige har blivit fuktigare. Väldigt ofta märker man som fastighetsägare inte problemet utan gradvis blivit van vid lukten då denna process sker under lång tid.

Mögel

Mögelsvamparna växer på ytan till de flesta organiska material och har olika färg beroende på vilken sort det är.

Mögelsvampar påverkar inte materialens styrka eller hållfasthet men medför ofta påväxt av rötsvamp.

Blånad

Blånadssvampen är blå,brun eller svart och är därför lätt att upptäcka tidigt.

Blånad gör att materialet tar upp fukt lättare vilket i sin tur gör det mottagligare för rötangrepp.

Röta

De vanligaste rötsvamparna som orsakar skador i byggnader är olika typer av brunrötesvampar. Det finns ca: 180 olika arter som kan bryta ner organiskt material. Den mest aggressiva och farligaste är äkta hussvamp då den själv kan förse sig med den fukt som den behöver för att växa.

Lukt

Mögelsvampar har en stark lukt och varierar mellan olika arter. Dessutom kommer mycket av lukten från de olika materialen som är angripna och bryts
ned.

Ett vanlig problem

Vi blir ofta inblandade väldigt sent, vanligtvis när huset ska säljas eftersom det då ska till en besiktning. Tyvärr kan problemen då ha blivit så omfattande att man måste byta blindbotten samt gräva om runt huset. I detta läge är försäkringsbolagen vanligtvis ovilliga att ta i problemet utan man får själv stå för kostnaden och en halv miljon kronor eller mer är inte ovanligt. Så det är viktigt att vidta åtgärder tidigt så att inte röta hinner uppstå. Vi utför fuktmätning samt kollar av grundens kondition till fasta priser se prislista.

Vanliga symtom vid mögelskadad grund

Reklam kopia2

 • Huvudvärk
 • Irriterade ögon samt andningsvägar
 • Lättare illamående och trötthet

Princip på hur det fungerar med krypgrundsavfuktare

Grunden plastas och alla ventiler tätas, när detta är gjort tar man ett hål för att transportera bort våtluften. Avfuktaren ställs sedan på plats och kanalsystemet monteras samt el ansluts. Det är viktigt att man vet hur detta skall dimensioneras så att grunden verkligen avfuktas. Se principbild nedan.

Varför PR1 avfuktningskontroll?

Vi har mångårig erfarenhet av avfuktning i krypgrunder samt andra områden, vi är auktoriserade av en av dom äldsta och största aktörerna i branschen det gör att vi på PR1 Avfuktningskontroll har en bred kunskap och flera lösningar som är specialanpassade för fuktproblem i krypgrunder och på vindar mm. Vi har även elektriker med allmänbehörighet i företaget samt samarbete med byggare så vi tar hand om era samtliga problem i samband med installationen.

Vi installerar avfuktare i

 • Krypgrunder
 • Vindar
 • Arkiv
 • Ishallar
 • Badanläggningar
 • Datahallar
 • Källare flerfamiljshus
 • Industrihallar
 • Tält

Hör av er till oss om ni har något annat som ni vill ha avfuktat som inte står med listan ovan så kommer vi nog överens.

Våra senaste produkter