Vi installerar avfuktare i:
Krypgrunder, Vindar, Arkiv, Ishallar, Badanläggningar, Datahallar, Källare, Flerfamiljshus, Industrihallar, Tält.

Hur du undviker en mögelskada

Hur du undviker en mögelskada

Har du en unken lukt i hemmet eller i stugan? Eller upplever du kanske huvudvärk, irriterade ögon eller illamående? Det kan vara tecken på en mögelskada i huset. Om det bildats fukt i något organiskt material (exempelvis damm, trä och papper) kan mögelsvampar börja växa på ytan av dessa. Om denna mögelsvamp inte saneras i tid kan blånadssvamp eller rötsvamp börja växa på möglet. Rötan kan bryta ned organiskt material, och förser sig själv med den fukt den behöver för att växa. Därför är det viktigt att få bukt med möglet i tid, innan det har hunnit bli skador på fastigheten.

Besiktning och fuktmätning

Det första steget när du misstänker att du drabbats av en mögelskada är att boka en besiktning och fuktmätning av fastighetens källare/krypgrund/vind. En fuktmätning görs för att undersöka var möglet bildats, och även en provtagning av möglet kan göras för att ta reda på vilken typ av mögel du råkat ut för. När dessa undersökningar är genomförda är det dags att påbörja saneringen.

Hur du undviker en mögelskada

Hur du undviker en mögelskada

Mögelsanering vid fuktskada

Om en fuktskada upptäcks under besiktningen måste detta åtgärdas innan några åtgärder vidtas för mögelskador. När vi identifierat var fukten kommer från (kan exempelvis vara dålig isolering eller rör som inte är täta) behöver detta korrigeras, sedan kan saneringen inledas. Beroende på hur stort fäste möglet ser saneringen olika ut. Om problemet upptäcks i tid kan det räcka att tvätta bort med vatten och diskmedel, annars krävs behandling med bekämpningsmedel. När du anlitar oss för detta använder vi särskilda bekämpningsmedel för bästa effekt. Har möglet vuxit på ordentligt eller till och med utvecklats till röta kan du till och med bli tvungen att renovera stora delar av din fastighet. Kontakta oss för att boka en besiktning.

Nybygge på gång?

Bygger du nytt hus? Det är en bra investering för fastighetens framtid att installera en avfuktare på vinden för att hindra mögel från att bildas. Det är en långsiktig lösning som underlättar underhållet av byggnaden.