Om oss

Om oss

Från början var vi två företag som i huvudsak jobbade med avfuktning och el, samt projektledning inom byggsektorn. Verksamheten bedrevs främst i Stockholm, respektive Dalarna.
PR1 agerar idag konsulterande, projekterande och representativt i egen regi med företag som Munters (komersiella och industriella avfuktare) och Polygon (avfuktningsteknik och kontroll).